Czym jest Inteligencja Sieci?

Inteligencja Sieci to zdolność do przekształcania uczestników Twoich sieci
we współpracowników, którzy pomogą Tobie
i Twojemu zespołowi zwiększyć wydajność, wprowadzać innowacje i ukierunkować swoje myślenie na cel.

Inteligencja Sieci to właściwe rozwiązanie w dzisiejszych trudnych, złożonych czasach. Przyspiesza karierę, rozwój i transfer technologii w naszym cyfrowym miejscu pracy, szczególnie po doświadczeniu pandemii COVID.

Dowiedz się, jak zoptymalizować
i rozbudować swoją sieć.

Nasi partnerzy akademiccy

Jakie korzyści oferuje Ci Inteligencja Sieci?

Umożliwi identyfikację i aktywację sieci, skrócenie linii komunikacyjnych, budowanie globalnej widoczności i tożsamości cyfrowej.

Poprawi pracę zespołową, zwłaszcza w hybrydowym lub w pełni cyfrowym miejscu pracy.

Ułatwi opracowanie strategii Twojej sieci, by być w kontakcie z właściwymi ludźmi, zanim będziesz ich potrzebować.

Rozwiniesz i zróżnicujesz swoje profesjonalne sieci, jednocześnie budując pewność siebie i swojego przywództwa w cyfrowym świecie.

Współpracujemy z firmami, start-upami
i uczelniami, aby ulepszyć:

Produktywność

Praca zespołowa

e-Networking

Innowacje

Zwiększ swoją zdolność
do wykorzystywania sieci
w sprzedaży, innowacji, wymianie i rozwoju.

Jako zespół inteligentnych, dobrze współpracujących ludzi, którzy rozumieją Waszą misję, stwórzcie strategię i kulturę Twojej organizacji.

Połącz inteligentnych ludzi w zespół, który będzie dobrze funkcjonował
w organizacji i poza nią.

Naucz się, jak wzmacniać swój zespół, aby mógł ćwiczyć i budować długotrwałą kulturę innowacji.

Doskonałe wyniki
w Twojej organizacji

Razem z Tataj Innovation zobaczysz korzyści w całej swojej organizacji.

 Większe zaufanie i lepsza współpraca zespołu

 Zaangażowanie w misję organizacji

Przerwanie “myślenia kanałowego”

 Większe i bardziej zróżnicowane sieci

 Usprawniona innowacyjność

Aktywacja  ekosystemu firmy, czyli więcej zewnętrznych układów partnerskich

Poprawa wizerunku i zasięgu marki

Większa atrakcyjność dla klientów, funduszy inwestycyjnych, utalentowanych pracowników

0 %

Poprawa zasięgu marki

0 %

Zwiększonego zaufania zespołu

0 %

Stworzonych nowych układów partnerskich 

0 %

Zwiększonego zasięgu sieci

Powerful results across your organization

With Tataj Innovation, you’ll see benefits across your entire organization.

 Higher Internal Team Trust and       Cooperation

 Higher Engagement with                 Company’s Mission

 End of Silos Mentality

 Bigger Network

 Faster Innovation

 More Partnerships

 Improved Brand Image and Reach

 Attract More Talent

0 %

Improved Brand Reach

Increase Team Trust

0 %
0 %

Developed new Partnerships

Increased Network

0 %

Referencje

logo.8cb6d22be58e

“Metodologia NetworkIQ może pomóc każdemu z nas w ulepszaniu naszej własnej sieci w bardzo skuteczny sposób. Pomoże nam odkryć talenty, które znajdziemy w zasięgu jednego kliknięcia.”

Alvaro Rocabayera

CEO w MSS,

Hiszpania

EIT Health

“Mogę jedynie zachęcić do kontaktu z Tataj Innovation – niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy tworzysz organizację. Jest to wyjątkowa okazja do współpracy z Darią, która ma tak bogate doświadczenie w dziedzinie innowacji w UE. Razem z Tataj Innovation będziecie mogli rozwijać nowe perspektywy, a tym samym wprowadzać innowacje w skali lokalnej, globalnej i międzybranżowej.”

Dr. Ursula Mühle

Była Dyrektor Edukacji

w  EIT Health,

Niemcy

Eindhoven Engine

“Tataj Innovation motywuje mnie i inspiruje do przemyślenia naszej strategii brandingowej. Jako Eindhoven Engine cieszymy się, że możemy współpracować z Tataj Innovation i mam nadzieję, że razem będziemy mogli kształtować kolejne pomysły na temat czwartej generacji uniwersytetu.”

Prof. Maarten

Steinbuch

Dyrektor Naukowy 

Eindhoven Engine,

Holandia

Testimonials

“Network Thinking methodology can help any of us to improve our network in a very effective way, discovering the talent we can find just one click away.”

Alvaro Rocabayera 

CEO at MSS

“I can only recommend to get in touch – both if you are a person or an organization. It is a unique opportunity to work with Daria, who has such a profound experience in EU innovation. She and her team at Tataj Innovation will empower you to develop new perspectives and thus enable you to innovate – locally, globally and across sectors”.

Dr. Ursula Mühle

Director of Education

& Board Member 

at EIT Health 

“It motivates me and gives me inspiration to rethink our branding strategy, and they help us find new ways to accelerate innovations utilizing our networks. Also now with Eindhoven Engine we are happy to be able to work with her, and I hope we can together shape further thoughts on the 4th generation university.”

Maarten Steinbuch

Scientific Director 

Eindhoven Engine

Zaczynajmy!

Podczas pierwszej rozmowy omówimy Twoją obecną sytuację, jakie są Twoje cele i co możesz osiągnąć, korzystając z Inteligencji Sieci.

Będziesz pracować bezpośrednio z dr Darią Tataj, profesorem honorowym w Alliance Manchester Business School i autorką Network IQ Index, aby wykorzystać Inteligencją Sieci do:

 • wzmocnienia przywództwa
  w swoim zespole,
 • stworzenia sieci
  dla rozwoju i innowacji, 
 • natchnienia zespołu
  do wprowadzania innowacji
 • stworzenia sieci bezpieczeństwa,
  by zarządzać niepewnością.