Umiejętność 1: Strategia sieciowa

(Zaawansowany)

Ocenisz efektywność swojej sieci i poznasz odpowiednie społeczności i sieci, które pomogą Ci zmaksymalizować Twój potencjał innowacyjny.

Umiejętność 2:
e-Networking

(Zaawansowany)

Przeanalizujesz w jakim stopniu Twoja strategia wspiera innowacje w Twoich sieciach.

Dowiesz się, jak zarządzać działaniami sieciowymi, aby skupić się na maksymalnym wpływie na rynek.

Umiejętność 3: Zaangażowanie

(Zaawansowany)

Nawet na poziomie zaawansowanym możesz poprawić swoje umiejętności zaangażowania, porównując swoje wyniki z wynikami fachowców .

Dowiesz się, zaangażować członków różnych zespołów i sieci tak by osiągać najlepsze wyniki.

Umiejętność 4: Sprawczość

(Zaawansowany)

Uzyskasz szczegółową analizę swojej sprawczości w .

Nauczysz się jak inspirować ludzi w swoim zespole i w swoich sieciach, dając poczucie, że napędzasz zmiany i ulepszasz organizację i relacje wokół siebie.

Umiejętność 5: Komunikacja cyfrowa

(Zaawansowany)

Uzyskasz dokładną analizę swojej komunikacji zarówno online i bezpośredniej, między kulturami i pokoleniami oraz uzyskasz konkretne wskazówki jak ją udoskonalać.

 

Umiejętność 6: Współpraca dla różnorodności

(Zaawansowany)

Przeanalizujesz, w jaki sposób budujesz zaufanie i współpracę, poruszając się po różnorodności i integracji. Zwiększysz swoją zdolność do tworzenia różnych zespołów projektowych w imię osiągnięcia wspólnego celu.

Umiejętność 7: Wpływ

(Zaawansowany)

Zrozumiesz, w jaki sposób Twoja marka może posłużyć Ci do osiągnięcia celu, który wyznaczyłeś sobie i swojemu zespołowi.

Rozwiniesz aspekty potężnych taktyk komunikacyjnych i nawyków, które mogą pomóc Ci osiągnąć następny poziomu jako wpływowy lider.

Skill 1: Network Strategy

Evaluate the power of your Purpose-Network Fit and get exposed to the right communities and networks which can maximise your potential to innovate for impact.

 

Skill 2: Networking

Assess how well your networking strategy facilitates innovation in your networks.

Learn how to better prioritize your networking activities to focus on the highest impact.

Skill 3: Engagement

Even at the Advanced Level, you can always improve your engagement skill by benchmarking your performance against that of more advanced peers.

Learn how to navigate your personal characteristics and those of others when trying to engage members of diverse teams and of your networks.

Skill 4: Empowerment

Get an accurate analysis of your empowerment capabilities.

You are able to inspire people in your team, your networks, and make concrete people feel empowered to drive change and transform the organization and relations around them in a more meaninful way.

Skill 5: Digital Communication

Get an accurate analysis of your digital footprint, capacity to communicate across cultures and generations, and how you can leverage online and direct communication.

Skill 6: Collaboration for Diversity

Assess the way you build trust and collaboration navigating through diversity and inclusion. Improve your capacity to orchastrate diverse project teams towards a shared purpose.

Skill 7: Influence

Understand how well your brand is serving you to achieve the purpose you’ve set for yourself and for your team.

Develop aspects of powerful communication tactics and habits which could you take to the next level as a leader and influnecer.