Inteligencja Sieci-
Wzmocnij Swoją Sieć & Sieć Twoim Wzmocnieniem

Nasza Misja i Wartości

Wykorzystaj Network IQ

by ulepszyć świat.

Współpraca lepsza niż konkurencja

Otwartość umysłu na innowację

Oparcie na wynikach badań,
ukierunkowanie na cel

Cyfrowe, społeczne i przyjemne!

Unleash Network Intelligence 

to improve the world.

 Cooperation over competition

 Open mind (it’s innovation)

 Evidence-based, purpose-driven

 Digital, social and fun!

Jak powstał Network IQ?

Stworzony w Barcelonie

Badania nad Network Intelligence

Rozwój z J&J
Global Team

Network Intelligence jest efektem pracy podczas EIT Alumni Startup Days w Barcelonie w 2018 roku.

Hackathon miał zainspirować przekształcenie postindustrialnego portu Badalona w dzielnicę innowacji, taką jak słynna 22@Barcelona. Jednak nie udało się wywołać zmian, pomimo świetnych pomysłów, wielkiego talentu i dostępu do rozbudowanej sieci kontaktów.

Zabrakło odpowiednich umiejętności Network IQ!

Jako eksperci w dziedzinie innowacji na poziomie systemu zdaliśmy sobie sprawę, że konieczne jest przyspieszenie transferu technologii i wprowadzenie innych zmian. Aby to osiągnąć, potrzebne są strategiczne zdolności do tworzenia sieci w przestrzeni ekosystemu – w zasobach biznesowych, akademickich i rządowych.

Opierając się na myśleniu w kategorii sieci rozpoczęliśmy badania nad Network Intelligence, aby opracować sposób standaryzacji kompetencji sieciowych na rzecz innowacji.

Obejrzyj wyjątkowe przemówienie prof. Manuela Castellsa, najlepszego uczonego w dziedzinie komunikacji na świecie, oraz dyskusję na żywo moderowaną przez prof. Darię Tataj, jedną z głównych ekspertek w dziedzinie innowacji.

Oglądaj Network Thinking Masterclass Barcelona 2018

W 2019 roku byliśmy jedną z dziewięciu (na 30 tys.) aplikacji wybranych do programu wspierającego kobiety, które pełnią funkcje liderek. Program finansowany był przez Johnson&Johsnon, Taproot Foundation i Vital Voices Global Partnership.

Dzięki nieocenionemu wsparciu J&J Global Team, dokonaliśmy skodyfikowania Network Intelligence poprzez Network IQ Index i opracowaliśmy strategię wejścia na rynek.

Naszym parterem akademickim jest Uniwersytet w Manchester!

Czasy Covid19

eTeam +++

Dziesięć dni przed wybuchem pandemii w marcu 2020 r. przeprowadziliśmy pierwsze warsztaty, aby przetestować nasze rozwiązania w Masood Entrepreneurship Center w Alliance Manchester Business School.

Od tego czasu Tony Walker i jego zespół w MEC byli wspaniałymi „partnerami w zbrodnii”, którzy pokazywali nowe podejście do problemów oraz ich adaptację w strukturze firmy na bazie Network Intelligence.

W ciągu tych przełomowych lat, pracując w 100% online w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii, zweryfikowaliśmy metodologię Network Intelligence.

Jesteśmy wdzięczni pierwszym użytkownikom Network Intelligence za pomoc w jej stworzeniu!

Dziękujemy TU/e Eindhoven University of Technology, Eindhoven Engine, UNESCO, EIT Health Spain, IASP, Top 500 Innovators i partnerom z EntreUnity, części inicjatywy EIT HEI dla przedsiębiorczych uniwersytetów.

Przygotowując się do fazy rozbudowy, wzmocniliśmy nasz zespół, witając Paula Marcę, Tima Wassermana, Paula Tolchinsky’ego i Dorotę Dabrowską.

Paul i Tim wnoszą ponad 50-letnie doświadczenie w Dolinie Krzemowej. Dr Tolchinsky jest jednym z najbardziej doświadczonych konsultantów ds. projektowania organizacji. Dorota ma ponad 20 letnie w pracy w świecie networkingu jako dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej w Warszawie.

Mocno wierzymy, że dzięki strategicznym rozwiązaniom Network IQ jest doskonałym produktem, wprowadzonym przez profesjonalny zespół, w idealnym czasie!

Born in Barcelona

Network Intelligence is an outcome of the EIT Alumni Startup Days in Barcelona in 2018.

The hackathon was to inspire the transformation of a post-industrial Badalona Port into an innovation district such as the famous 22@Barcelona. It failed to trigger change… despite great ideas, great talent, and access to power networks…

They did not have the right Network IQ skills!

As experts in system-level innovation, we realized that to accelerate tech transfer and system-level change, people must have a strategic networking capacity at the ecosystem level- across the silos of business, academia, and government.

Research on Network Intelligence

With the Network Thinking Masterclass, we launched the research on Network Intelligence to develop a way to standardise networking competencies for innovation.

Watch a unique keynote by Prof. Manuel Castells, the #1 Communication Scholar in the World, and a live discussion moderated by Dr. Daria Tataj, one of the key experts on innovation networks. 

Watch Network Thinking Masterclass Barcelona 2018

Accelerating with J&J
Global Team

In 2019, we were one of nine (out of 30k) applications selected for an acceleration programme for women founders funded by Johnson&Johsnon, Taproot Foundation, and Vital Voices Global Partnership.

Thanks to the wonderful support of the J&J Global Team, we made a deep dive to codify Network Intelligence through the Network IQ Index and developed a market entry strategy.

 

The University of Manchester - our Academic Partner!

Ten days before the Covid lockdown in March 2020, we delivered the first workshop to test our solutions at the Masood Entrepreneurship Center at Alliance Manchester Business School.

Since then Tony Walker and his team at MEC have been wonderful “partners in crime”, disruptors, adopters, and advocates of Network Intelligence. 

Covid times

During these breakthrough years, working 100% online, across Europe, the US, and Australia, we validated Network Intelligence methodology.

We are grateful to our early adopters for helping us make it!

Thanks, TU/e Eindhoven University of Technology, Eindhoven Engine, UNESCO, EIT Health Spain, IASP, Top 500 Innovators, and partners at the  EntreUnity, part of the EIT HEI Initiative for entrepreneurial universities.

 

eTeam +++

Preparing for the scale-up phase, we strengthened our team by welcoming Paul Marca, Tim Wasserman, Paul Tolchinsky, and Dorothy Dabrowski.

Paul and Tim bring in 50+ years of Silicon Valley experience. Dr. Tolchinsky is one of the most experienced organisational design consultants. Dorothy is a power networker and for over 20 years was the Director of the American Chamber of Commerce in Warsaw.

We are firm believers that with Network IQ strategic solutions, we have the perfect product and the perfect team at the perfect time!

Poznaj założycielkę

Dr Daria Tataj 
Założycielka & CEO
Tataj Innovation

Profesor honorowy w MEC Alliance Manchester Business School

Daria pasjonuje się unowocześnianiem przedsiębiorczości wykorzystując networking.

Dr Tataj jest twórczynią Network IQ Index, opartego na ponad 15-letnich badaniach nad innowacją sieci w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach. Jest autorką przełomowej książki „Innovation and Entrepreneurship. A Growth Model for Europe Beyond the Crisis” z przedmową Manuela Castellsa.

Daria jest doradczynią w Komisji Europejskiej, liderką World Economic Forum, #VV100 w Vital Voices Global Partnership oraz członkinią zarządu EIT Manufacturing.

Dumna architektka Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT – transformacyjnej instytucji edukacyjnej, która przeszkoliła ponad 100 000 studentów w zakresie przedsiębiorczości i wyhodowała 9 biznesowych jednorożców.

Poznaj nasz zespół

Dorota Dąbrowski
Wiceprezes ds. Strategii

Ewelina Bielawska
Menedżer ds. Sukcesu Klienta

Paul Marca
Doradca

Tim Wasserman
Doradca

Dr. Paul Tolchinsky
Konsultant Network IQ

Nasi eksperci

Mercè Alsamora

Mercè Alsamora
Rozwiązania w dziedzinie oceny talentów

Dr. Ursula Muhle
Zdrowie i Edukacja

Prof. Kevin Balanda
Konsultant ds. Badań Stosowanych w zakresie Zdrowia

 

Ryan Edwards

Ryan Edwards
Żywność i przedsiębiorczość

Dzięki swojemu zespołowi w firmie Tataj Innovation, Daria zdołała przekształcić wyniki swoich badań w społecznie wiarygodnie rozwiązania w procesie oceny zespołu. Jako były członek zarządu Philips (Research and Health Care) i przewodniczący-założyciel EIT, uważam, że wszyscy potrzebujemy nowych rozwiązań, aby pomóc utalentowanym zespołom zwiększyć ich efektywność w ciągle zmieniającej się przestrzeni zawodowej.

Prof Dr.Ir. Martin F.H. Schuurmans, Członek Rady Doradczej Tataj Innovation,
Eindhoven, Marzec 19, 2020r.

Nasza Rada Doradcza. Budujemy na barkach gigantów.

Prof. Manuel Castells
Numer 1 w dziedzinie
Komunikacji na świecie

Prof. Dame Julia King
Członkini Izby Lordów
Parlamentu Wielkiej Brytanii

Prof. K.I.J. Karen Maex
Rektorka University of Amsterdam

Prof Linnar Viik
Przedsiębiorca i naukowiec
w dziedzinie technologii informacji

Prof Martin Schuurmans
Były wiceprezes ds. badań Philips

Dr Ursula Muhle,
Zdrowie i Edukacja

Przyłącz się

Divya Kumar Sharma
MBA 2019, ESADE Barcelona

Nauczyłem się wielu rzeczy w Tataj Innovation! Podczas stażu dowiedziałem się, jak budować relacje zawodowe, opracowywać strategię wejścia na rynek, rozwijać biznes i pracować nad podstawowymi planami biznesowymi dla start-upów. 

Dowiedziłem się dużo o badaniach rynkowych. A przede wszystkim o innowacjach i sieciowym myśleniu, które bardzo mi pomaga, gdy pracuję nad innowacyjnymi projektami w firmie Siemens. Wiem, jak dotrzeć do odpowiednich źródeł.

W czym jesteśmy dobrzy

Rozwijamy umiejętności cyfrowe i innowacyjne sposoby myślenia, aby wspierać rozwój i ukierunkowanie na cel.

Mamy doświadczenie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju nowych umiejętności w dziedzinie zdrowia, technologii, badań i edukacji. Wspieramy tworzenie efektywnych i różnorodnych e-zespołów, partnerstw, społeczności i sieci.

Co kilka lat świat ogarnia kryzys: klęski żywiołowe, problemy gospodarcze, a nawet pandemie. Równocześnie co roku pojawia się nowe odkrycie naukowe, które obiecuje lekarstwo na nieuleczalną dotychczas chorobę, rozwiązanie techniczne, które ma nauczyć 700 milionów analfabetów czytać, bądź sposób na finansowanie firm prowadzonych przez kobiety.

Nasze rozwiązania pozwalają ludziom zmieniać świat poprzez tworzenie bardziej efektywnych e-zespołów. Jesteśmy dumni, że tworzymy sieci, aby chronić się przed nieprzewidywalną przyszłością.